Voor ouders

Terug naar home

Ouderbetrokkenheid

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, verandert er veel. Ook in het contact met de school. Want vanaf nu bent u niet meer het eerste aanspreekpunt voor de school, maar uw kind. Toch blijft ook u graag op de hoogte. Dat kan op diverse momenten en op diverse manieren, uiteenlopend van het bezoeken van de zogenaamde ‘tafeltjesavonden’ tot een telefoontje met de mentor, van het bijwonen van het Open Podium tot het lezen van de CC Collage.

De mate waarin ouders betrokken zijn bij het Canisius College kan variëren, allemaal staan ze wel op de een of andere manier in contact met de school. Gelukkig maar, want goede contacten tussen school, ouders en leerling komen de leerprestaties en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling ten goede én werken door in de kwaliteit van de school.

Ouderparticipatie

Voor die ouders die het prettig vinden om aan hun betrokkenheid actief vorm te geven, bijvoorbeeld omdat ze méér willen weten over wat zich op school afspeelt,

het belangrijk vinden om persoonlijk mee te denken en mee te praten over onderwijs en vorming binnen de school, zich voor de jaarlaag van hun kind of zelfs schoolbreed willen inzetten, staat de weg open om deel te nemen aan een van de overlegorganen van het Canisius College. Vanaf de eerste stappen die uw kind op school zet, is uw inbreng van harte welkom in de klankbordgroepen, de oudervereniging en ouderraad en/of de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief voor ouders van leerlingen van het Canisius College verschijnt een aantal maal schooljaar. Op de homepage kunt u de laatste uitgave van de nieuwsbrief bekijken.

Terug naar home