Extra hulp en begeleiding

Terug naar home

Hoe pak je het werk op de middelbare school aan? Hoe maak je huiswerk? Wat doe je in de klas? Hoe ga je met elkaar om en hoe werk je samen? Die vragen gaan allemaal over hoe je het beste kunt leren en functioneren op school. Daar helpen docenten je natuurlijk bij. In het eerste brugjaar heb je daarvoor een studieles.

Maar voor dit alles en meer, is er ook de mentor. Die kent jou goed en je kunt met alles bij hem of haar terecht.

Ook hebben we op het Canisius mini-mentoren. Dat zijn leerlingen uit hogere klassen, die jou in de brugklas met raad en daad bijstaan. Daar vertellen ze zelf iets over in het volgende filmpje.

 

Een paar keer per jaar zijn er trialogen; gesprek tussen jou, je mentor en je ouders. In die gesprekken bespreken jullie samen de voortgang op school en de uitdagingen in je leven. Zo kan iedereen jou het beste begeleiden.

 

Extra hulp en begeleiding

Als het even niet zo lekker gaat, en dat is niet zo makkelijk op te lossen, dan kan de school extra ondersteuning of zorg bieden. Dat is bijvoorbeeld bij dingen als faalangst/examenvrees, motivatie, zelfbeeld, gedragsproblemen, verdriet en rouw, somberheid, maar ook pesten, leerproblemen en dyslexie. Blijf er niet mee lopen en bespreek het eerst met je mentor!

De mentor kan het zorgteam inschakelen. Het zorgteam bestaat uit zorgcoördinatoren, orthopedagogen en de schoolmaatschappelijk werker. Zij nemen contact op met andere hulpverlenende instanties mocht dat nodig zijn.

Lees hieronder meer over extra hulp en begeleiding in ons tijdschrift ‘Voor Elkaar’.

Terug naar home